Օրվա Խորհուրդ

Qahana.am կայքը հորոսկոպների, սնահավատությունների փոխարեն առաջարկում է ամենօրյա աստվածաշնչյան խորհուրդ և խրատ, «Օրվա Խորհուրդ» բանների տեսքով:
Բանները Ձեր կայքում հասանելի դարձնելու համար կա երեք տարբերակ.

HTML5 տարբերակ

Շուտով ...

iframe տարբերակ

Բանները Qahana.am կայքի կողմից մշակված տարբերակով:

 <iframe src="http://developers.qahana.am/98d03a396341fe84d18abdeb93ca94bf/iframe/" style="border-style:none;"></iframe>


Բանների արտաքին տեսեքը՝ գույնը, տառատեսակը, տառատեսակի չափը, փոփոխելու և կայքի արտաքին տեսքի հետ համապատասխանեցնելու համար պետք է օգտվել երկրորդ տարբերակից:

<?php
$AdviceStyle = array(
		'date-advice-box h2' => array(
			"font-size:14px;"
		),
		'date-advice-text' => array(
			'background-color: #fff;',
			'color:#000'
		)
	);
$AdviceStyle = urlencode(json_encode($AdviceStyle));
?>
<iframe src="http://developers.qahana.am/98d03a396341fe84d18abdeb93ca94bf/iframe/?style=<?php echo($AdviceStyle)?>" style="border-style:none;"></iframe>

Curl տարբերակ

<?php
	$url ='http://developers.qahana.am/90f9b4718ea60d92749ae98635b2be1d/curl/am/';
	$data = CurlAdviceDay($url);
	
	function CurlAdviceDay($url){
		$uagent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
		$ch = curl_init($url);

		curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);  
		curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);      
		curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);  
		curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, "");    
		curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $uagent); 
		curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60); 
		curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);    

		$content = curl_exec($ch);
		$err   = curl_errno($ch);
		$errmsg = curl_error($ch);
		$header = curl_getinfo($ch);
		curl_close($ch);

		$header['errno']  = $err;
		$header['errmsg'] = $errmsg;
		$header['content'] = json_decode($content);
		return $header;
	}	
?>