Օրվա Խորհուրդ Մարտի 24

Օրվա Խորհուրդ Մարտի 24

Աստծո «աչքերը բաց են մարդկանց որդիների բոլոր ճանապարհների վրա՝ յուրաքանչյուրին հատուցելու համար ըստ իր ճանապարհի և ըստ իր գործերի արդյունքի» (Երեմ. 32:19):