Օրվա Խորհուրդ Փետրվարի 18

Օրվա Խորհուրդ Փետրվարի 18

«Մարդն ամեն տեսակ սովի կարող է դիմանալ, իսկ սիրո սովը տանել չի կարողանա»: (Ս. Գրիգոր Տաթևացի)