Օրվա Խորհուրդ Փետրվարի 19

Օրվա Խորհուրդ Փետրվարի 19

«Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու և արդարության մեջ խրատելու համար, որպեսզի կատարյալ լինի Աստծո մարդը և պատրաստ՝ բոլոր բարի գործերի համար»: (Բ Տիմ. 3:16-17):